Datalekken…

Datalekken…

13 februari 2020

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) houdt namens de overheid de wacht over de veiligheid van uw privacy en de risico’s die daarin gelopen worden op internet. Hacking, phishing, mal- en ransomware zijn helaas een fenomeen ‘van de dag’ geworden. Hackers gaan doorgaans met uw privégegevens aan de haal en verhandelen die op de zwarte digimarkt voor veel geld. Identiteitsfraude ligt daar voor de hand.

Datalekken (o.a. inbreuk op systemen, verlies van laptop of datadrager) dienen bij constatering verplicht te worden gemeld door de bedrijven of instanties die dat is overkomen aan de AP. In 2019 waren er alleen al bij de overheid (gemeenten, rijksoverheid en uitvoeringsinstanties) ruim 4600 datalekmeldingen. Ontstaan door slechte overdracht-protocollen, onvoldoende beveiligde systemen of simpelweg door onachtzaamheid van de verantwoordelijke houder.

Het is inmiddels onvoorstelbaar waar je persoons- en persoonlijke gegevens allemaal al zijn opgeslagen en wie die bestanden ‘bewaakt’. Je vult die gegevens wellicht iedere dag weer ergens in…

En we doen er allemaal aan mee; zónder kan simpelweg bijna niet meer. Wees dus altijd kritisch en alert op wat je wáár en waarvóór invult!