Bijtelling auto van de zaak en tegenbewijs privégebruik

Bijtelling auto van de zaak en tegenbewijs privégebruik

11 april 2019

Bijtelling auto van de zaak en tegenbewijs privégebruik

Werknemers en ondernemers die gebruik maken van een auto van de zaak krijgen te maken met een bijtelling in de loon- of inkomstenbelasting. Deze bijtelling belast het voordeel dat de werknemer of ondernemer heeft doordat hij deze auto ook voor privédoeleinden kan gebruiken. Om aan de bijtelling te ontkomen dient de belastingplichtige te bewijzen dat deze auto niet privé wordt gebruikt.

Bewijs kan bijvoorbeeld worden geleverd doordat de werkgever privégebruik expliciet verbiedt. Het moet dan wel blijken dat de werkgever daar op enige wijze op toeziet en bij een overtreding van het verbod op privégebruik een boete oplegt. De belastingplichtige kan ook een rittenadministratie bijhouden om te bewijzen dat de auto niet, althans voor minder dan 500 km, privé gebruikt wordt. Dit levert nogal eens discussie op, bijvoorbeeld als de rittenadministratie niet klopt, niet aansluit met tank- of garagebonnen of de fiscus informatie heeft dat de auto gesignaleerd is op een plek die niet in de rittenadministratie voorkomt.

Andere argumenten om bijtelling te voorkomen zijn vrijwel altijd kansloos omdat de wet de zware term “bewijzen” gebruik. Het moet dus onomstotelijk vast staan dat er niet privé wordt gereden.

Zo voorkomt het hebben van een privéauto de bijtelling niet. Je kunt immers daarnaast best ook met de zakelijke auto privé rijden. Ook ziekte waardoor je niet meer kunt rijden was voor de rechter geen reden om af te zien van prive gebruik. Iemand anders, bijvoorbeeld een familielid, kan dan immers met de auto rijden.

Een enkele keer gaat het goed omdat de auto naar zijn aard niet geschikt is voor privégebruik. Bijvoorbeeld een bestelbus die specifiek is ingericht voor het vervoer van bloemen. Daar achtte de rechter privégebruik erg onwaarschijnlijk. Een gewone klus bus gaat dan weer wel mis omdat deze ook voor privé klussen kan worden gebruikt. Eventueel zou daarvoor nog wel gebruik kunnen worden gemaakt van de specifieke regeling voor bestelbussen, maar daarover een andere keer meer.