Betaald ouderschapsverlof met ingang van 2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof met ingang van 2 augustus 2022

31 maart 2022

Op dit moment is het zo dat ouders er voor kunnen kiezen om ouderschapsverlof op te nemen. Dit is in de meeste gevallen onbetaald verlof (de cao kan hiervan afwijken). Het verlof moet worden opgenomen in de eerste 8 levensjaren van het kind. Het totale onbetaald verlof bedraagt maximaal 26 weken x het aantal uren per week dat je werkt. Beide ouders kunnen hier gebruik van maken. Veel ouders konden hier geen gebruik van maken omdat ze het zich niet konden veroorloven om gedurende deze periode (uren) geen salaris te ontvangen.

Per 2 augustus 2022 wordt in verband hiermee de regeling betaald ouderschapsverlof ingevoerd. Door deze nieuwe regeling kunnen werknemers een gedeelte van deze 26 weken, namelijk maximaal 9 weken, betaald krijgen door middel van een uitkering van het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon (of tot 70% van het maximum dagloon bij een hoger salaris). Het verlof dient opgenomen te worden in het 1e levensjaar van het kind. Verlof dat hierdoor niet is opgenomen wordt toegevoegd aan het onbetaalde verlof van de overige 17 weken (26 weken -/- 9 weken). Ook dit betaald ouderschapsverlof kan door beide ouders worden opgenomen. Dus ook voor moeders die het WAZO-verlof (zwangerschaps- en bevallingsverlof) hebben opgenomen, kunnen daarna nog gebruik maken van deze 9 weken betaald ouderschapsverlof. Ook bij pleegzorg of adoptie is dit van toepassing.

Dit betaald ouderschapsverlof, dus maximaal 9 x het aantal arbeidsuren per week, kan in delen worden opgenomen, echter wel binnen 1 jaar na de geboorte. Bij pleegzorg en adoptie geldt dat dit moet worden opgenomen binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin en in ieder geval vóór het 8e jaar van het kind. De werknemer dient het verlof schriftelijk aan te vragen minimaal twee maanden van tevoren bij de werkgever, met in de aanvraag de ingangsdatum van het verlof, hoeveel uren verlof, op welke werkdagen en hoelang verlof. Werkgever mag dit verzoek niet weigeren. Bij een meerling of adoptie van meerdere kinderen, heeft de werknemer recht op maximaal 9 weken betaald verlof per kind. Wanneer de werknemer na 2 augustus 2022 nog recht heeft op minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek, dan kan hij nog betaald ouderschapsverlof aanvragen. Dit moet dan natuurlijk wel nog binnen 1 jaar na de geboorte van het kind zijn opgenomen en bij adoptie- of pleegzorg in ieder geval binnen 1 jaar na opname in het gezin en vóórdat het adoptie- of pleegkind 8 jaar wordt.

De aanvraag van de uitkering voor betaald ouderschapsverlof gebeurt via de werkgever bij het UWV. Dit betreft ook een WAZO-uitkering en wordt achteraf aangevraagd wanneer de werknemer tenminste 1 keer het aantal uren van zijn werkweek heeft opgenomen. De uitkering wordt in maximaal 3 delen betaald, waarvan het 1e deel van het betaalverzoek tegelijk met de aanvraag wordt gedaan. Daarna volgen derhalve nog maximaal 2 betaalverzoeken. Op de aanvraag dient te worden aangegeven of de betaling aan de werkgever of aan de werknemer moet geschieden.