Belastingplan 2023: De ondernemer betaald (1)

Belastingplan 2023: De ondernemer betaald (1)

27 oktober 2022

In het belastingplan 2023 zijn een flink aantal belastingmaatregelen opgenomen die er toe leiden dat ondernemers flink meer belasting verschuldigd zullen zijn. Dit geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelastingsfeer als voor ondernemers met een besloten vennootschap (B.V.). In deze bijdrage ga ik in op de maatregelen voor de inkomstenbelastingondernemers.

De belangrijkste versobering is het bijna helemaal afschaffen van de zelfstandigenaftrek. Deze was al van € 7.280 (in 2019) naar €6.310 gegaan. De komende jaren gaat daar elk jaar € 1.280 vanaf totdat er nog een aftrek van € 900 overblijft in 2027. Ook het tarief waartegen de aftrek plaatsvindt is lager. In het nieuwe systeem is de aftrek altijd tegen het lage belastingtarief, ook al betaald de ondernemer belasting tegen het hoogste tarief. Het nadeel voor de ondernemer kan oplopen tot ruim € 3.000.

Ook wordt de middelingsregeling afgeschaft. De middelingsregeling wordt vooral gebruikt door ondernemers met wisselende inkomsten. Als de belasting over het gemiddelde inkomen over drie jaren lager is dan de opgetelde belasting over de afzonderlijke jaren, dan kan de belastingplichtige het verschil (na aftrek van een forse drempel) terugkrijgen. De gedachte van de middelingsregeling is dat iemand met wisselende inkomens grofweg evenveel belasting betaald als iemand met een vast inkomen. Daar lijkt niks op tegen. De reden voor afschaffing is niet dat de regeling niet eerlijk is, maar vooral dat deze bewerkelijk is voor de belastingdienst en weinig gebruikt wordt (ook als er wel recht op is). Het zou meer voor de hand liggen om de regeling beter onder de aandacht te brengen dan af te schaffen.

Verder wordt de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft. Op zich is de afschaffing daarvan niet zo’n ramp. De aftrek in het kader van de FOR is een sigaar uit eigen doos die op enig moment weer terugkomt als bijtelling bij de onderneming. Dat de FOR desalniettemin in bepaalde situaties een oplossing kan bieden heb ik in een eerder stukje reeds uitgelegd.

Tegenover deze versoberingen staat een verlaging van het lage belastingtarief voor iedereen met 0,14% tot 36,93%. Maar dat weegt daar voor ondernemers natuurlijk niet tegenop.