Belastingbesparing voor IB-ondernemers

Belastingbesparing voor IB-ondernemers

26 september 2019

Ondernemers in de inkomstenbelasting (IB) kunnen extra veel belasting besparen door slimme fiscale tips toe te passen. Echter niet alle ondernemers kennen deze tips.

Doet u geregeld in uw onderneming investeren?

Door uw investeringen slim te plannen/verdelen over meerdere boekjaren kunt u een hogere investeringsaftrek voor investeringen vanaf € 2.301 (2019) verkrijgen. De investeringsaftrek is een fiscale aftrekpost op het inkomen/winst uit onderneming en bedraagt maximaal € 16.051 (2019) per jaar.

Heeft u kinderen die geregeld in uw onderneming meewerken en hebben zij daarvoor niets gekregen?

Dan kunt u hun een zakelijke beloning geven; deze is voor u volledig aftrekbaar en bij de kinderen vaak onbelast omdat zij de verschuldigde inkomstenbelasting kunnen verrekenen met de algemene heffings-en arbeidskorting.

Indien uw fiscaal partner in uw onderneming meewerkt, dan kunt u hem of haar voor deze werkzaamheden een zakelijke beloning geven

Deze beloning moet echter minimaal € 5.000 per jaar bedragen om deze volledig van uw winst uit onderneming in mindering te kunnen brengen en is bij uw fiscaal partner belast.

Of u kunt deze samenwerking met uw partner in een man/vrouw firma vastleggen waardoor zij of hij ook in aanmerking komt voor de fiscale faciliteiten voor IB-ondernemers zoals de ondernemersaftrek, startersaftrek (geldt alleen voor de eerste 3 jaren) en de MKB-winstvrijstelling (14% van de winst na aftrek van de ondernemersaftrek en startersaftrek is onbelast/vrijgesteld). Deze fiscale faciliteiten gelden alleen indien uw partner minimaal  1.225 uren per jaar in uw onderneming werkzaam is en tevens meer dan 50% van haar of zijn tijd daar werkzaam is (voor starters is deze eis voor de eerste 3 jaren niet van toepassing).

Laat dus geen onnodig belastinggeld liggen en raadpleeg uw accountant of belastingadviseur.