Aftrek partneralimentatie wordt beperkt

Aftrek partneralimentatie wordt beperkt

23 mei 2019

Aftrek partneralimentatie wordt beperkt

Als er sprake is van een (echt)scheiding kan daar een alimentatieverplichting uit voortkomen. Alimentatie wordt door de partner met de meeste inkomsten verstrekt aan de minder draagkrachtige partner als bijdrage aan de kosten van levensonderhoud na een echtscheiding. De ontvanger van de partneralimentatie geeft dit op in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting en moet daar ook belasting over betalen. De alimentatiebetaler mag het alimentatiebedrag opgeven als aftrekpost in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting.

In het Belastingplan 2019 is onder meer besloten om de aftrek van partneralimentatie te beperken. Afhankelijk van het inkomen is op dit moment de betaalde partneralimentatie voor maximaal 51,95% aftrekbaar in box 1. Dit percentage wordt vanaf 2020 volgens de onderstaande tabel naar beneden bijgesteld.

202046%
202143%
202240%
202337,05%

Het bovenstaande betekent een aanzienlijke beperking van het belastingvoordeel van de alimentatiebetaler. Voor de alimentatieontvanger hebben de wijzigingen in beginsel geen gevolgen, want hij of zij moet de ontvangen alimentatie volledig opgeven als inkomen in zijn of haar aangifte inkomstenbelasting.

Het beperken van de aftrek heeft als gevolg dat de alimentatiebetaler er netto op achteruit gaat. Er kan immers minder worden verrekend in de belastingaangifte. Vanuit fiscaal oogpunt is het daarom verstandig om de partneralimentatie jaarlijks te herzien. Door de partneralimentatie te herzien kan een eerlijkere verdeling worden bereikt in een situatie waarbij de één er jaarlijks financieel op achteruit gaat. De mogelijkheid om de partneralimentatie jaarlijks te herzien kan worden opgenomen in de echtscheidingsconvenant.

Het aanpassen van de hoogte van de partneralimentatie kan ook van invloed zijn op de hoogte van eventuele toeslagen. Voor de berekening het toeslagbedrag kijkt de Belastingdienst namelijk naar de hoogte van het inkomen. Het jaarlijks aanpassen van de hoogte van de partneralimentatie brengt dus meer met zich mee dan alleen een correctie naar aftrekbaarheid bij de alimentatiebetaler.