Aanvullend pensioen opbouwen

Aanvullend pensioen opbouwen

11 maart 2021

Meer dan ooit is het noodzakelijk om voldoende middelen voor de oudedag te reserveren. Welk inkomen je na je pensionering nodig hebt, is niet alleen afhankelijk van de te verwachten inkomsten (zoals bijvoorbeeld de AOW-uitkering, het pensioen via de werkgever, lijfrenten die tot uitkering komen, etc.), maar ook van de te verwachten uitgaven voor levensonderhoud, persoonlijke wensen en hobby’s. Met een financieel overzicht van je (te verwachten) inkomsten en uitgaven, bij voorkeur gecombineerd met een financieel plan, ben je voorbereid op je toekomst. Dit geeft financiële rust. 

Een van de conclusies uit het financieel overzicht zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat het verstandig is om te zorgen voor een stuk aanvullend pensioen. Zo’n pensioen kan op meerdere manieren worden opgebouwd, bijvoorbeeld door:

  • Extra pensioenpremies te storten in de pensioenregeling van de werkgever. Dit wordt bijsparen genoemd. Aan bijsparen zijn verschillende voorwaarden verbonden.
  • Te kiezen voor banksparen. Je spaart of belegt dan voor extra pensioen op een geblokkeerde rekening en met mogelijk belastingvoordeel. In de opbouwfase betaal je over het vermogen geen vermogensrendementsheffing en als je een fiscaal pensioentekort hebt, dan mag je de ingelegde bedragen aftrekken van de inkomstenbelasting. Tijdens de uitkeringsfase wordt de uitkering belast. Val je dan in een lager belastingtarief ten opzichte van belastingtarief waartegen je nu het ingelegde bedrag aftrekt, dan kun je ook een belastingvoordeel hebben.
  • Te sparen of te beleggen in box 3. Wie niet gebonden wil zijn aan allerlei fiscale beperkingen ten aanzien van de te storten bedragen kan natuurlijk ook sparen of beleggen in box 3. Met een vaste maandelijkse overboeking naar een spaarrekening of bijvoorbeeld een beleggingsfonds kan ongemerkt een kapitaal worden opgebouwd. Sparen op een spaarrekening kent weinig risico’s, maar het rendement is op dit moment vrijwel nihil. Met beleggen kan een hoger rendement worden behaald, maar beleggen kent ook meer risico’s dan sparen.

Voor eventuele vragen over een financieel overzicht/plan en de genoemde manieren om aanvullend pensioen op te bouwen, kun je gerust contact met ons opnemen.