Aanlevering van jaarrekeningen in SBR

Aanlevering van jaarrekeningen in SBR

18 april 2019

Aanlevering van jaarrekeningen in SBR

Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Deze rapportages bestaan uit verantwoordingsinformatie die uitvragende partijen met SBR uitvragen bij organisaties.

Binnen ons vak hebben wij met name te maken met de aanlevering van jaarstukken in SBR aan banken. Dit heeft echter tot op dit moment nooit echt soepel gelopen, waardoor er nooit een echte actieve vraag van de banken naar de jaarstukken in SBR is ontstaan.

Eind april gaan we voor het eerst testen met de aanlevering via onze rapportagesoftware van Unit4 naar SBR Nexus. SBR Nexus heeft een platform ontwikkeld dat de aanlevering aanzienlijk moet versimpelen. Voorheen bestond de SBR Kredietrapportage uit een enorme dataset, waarbij veel meer informatie aangeleverd diende te worden dan de informatie die wij als accountant standaard in onze dossiers ter beschikking hadden. Met de nieuwe SBR Jaarrekening is het de bedoeling dat veel beter wordt aangesloten bij ons werkproces.

Ook aan de kant van de banken zijn verbeteringen doorgevoerd in het werkproces, waardoor banken veel actiever zullen gaan vragen om de jaarrekening in SBR aan te leveren. 

We zijn zeer benieuwd naar de resultaten van de eerste aanleveringen eind april!