Belastinguitstel, terugbetalingsregeling voor ondernemers

3 september 2020

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober voor drie maanden bijzonder uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Op deze manier loopt het bedrag van belasting dat uiteindelijk terugbetaald moet worden niet onnodig op. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen.

Terugbetalingsregeling en maatwerk

Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst, waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terug betalen. In december 2020 ontvangen ondernemers een brief van de Belastingdienst met daarin de voorwaarden en het maandbedrag van de betalingsregeling.

Als de periode van twee jaar te kort is voor een ondernemer, zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

Nieuwe betalingsverplichtingen na bijzonder uitstel

Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel, moeten op de gewone manier worden voldaan.