Regels scheuren grasland

23 juli 2020

Het kan wenselijk zijn om grasland te scheuren. Welke regels gelden hiervoor?

Klei- en veengrond

Op klei- en veengrond mag grasland tot en met 15 september vernietigd worden. Als er na het vernietigen een stikstofbehoeftig gewas wordt geteeld en men dit gewas wil bemesten met een stikstofhoudende meststof, moet uit een representatief grondmonster (scheurmonster) blijken dat de aanwezige hoeveelheid stikstof in de grond te laag is voor de stikstofbehoefte van het gewas. 

Zand- en lössgrond

Grasland op zand- en lössgronden mag tot en met 1 september gescheurd worden als direct aansluitend weer gras wordt gezaaid. In deze situatie wordt een korting op de stikstofgebruiksnorm van 50 kg stikstof per hectare toegepast. Er geldt geen stikstofbemonsteringsplicht. Het scheuren of vernietigen moet voor de uitvoering hiervan doorgegeven worden via mijn.rvo.nl.

Let op! Een overtreding van de regels voor het scheuren van grasland kan leiden tot automatische intrekking van derogatie en het opleggen van een randvoorwaardenkorting op GLB-subsidies.