AanTafel | Nieuw ontslagrecht - Wet Werk & Zekerheid

15 oktober 2015

AanTafel | Nieuw ontslagrecht - Wet Werk & Zekerheid

De Wet werk en zekerheid (WWZ) is vanaf 1 januari 2015 ingevoerd. Vooral de wijzigingen die per 1 juli jl. in werking zijn getreden hebben een impact: het ontslagrecht en de daarin opgenomen transitievergoeding.
Bij vrijwel elk ontslag bent u als werkgever een transitievergoeding verschuldigd aan uw werknemer.
Dat kan flinke financiële gevolgen hebben.

Verder zijn de ontslagroutes gewijzigd; het UWV en de kantonrechter hebben elk een specifieke eigen rol bij ontslag gekregen. Ook is (hoger) beroep in ontslagzaken mogelijk geworden. Bovendien is de regeling omtrent tijdelijke contracten gewijzigd.

Wij willen u graag in één avond bijpraten over de wijzigingen, wat deze concreet inhouden en waarmee u als (potentieel) werkgever rekening moet houden. Deze Aan Tafel bijeenkomst wordt gepresenteerd door mr. Bob van Brink, verbonden aan Huver Advocaten te Venlo. Een van zijn specialisaties is het arbeidsrecht.

Wij stellen het zeer op prijs indien u één van de avonden komt bezoeken (hier zijn voor u overigens geen kosten aan verbonden). Tevens bieden wij u de gelegenheid een introducé mee te nemen.