AanTafel | Financieringen

9 juni 2016

AanTafel | Financieringen

De laatste jaren is veel bericht over het feit dat het lastig is voor ondernemingen om een krediet te verkrijgen van de bank. De teneur is dat de drempels voor ondernemers bij de bank doorgaans hoog zijn en de acceptatiekans laag. Verder leeft de gedachte dat de kredietverlening afneemt door banken. Ondernemers hebben vooral behoefte aan werkkapitaal: voorfinanciering van nieuwe orders, voorraden en vervangingsinvesteringen. Dit soort leningen en bedragen blijken vaak niet aantrekkelijk voor banken. Alternatieve financiers springen steeds vaker in dat gat.

Hierdoor is de bedrijfsfinanciering de afgelopen jaren ontzettend veranderd. Waar de bedrijfsfinanciering voorheen door de bank werd verstrekt zijn het nu tal van alternatieven die aangeboden worden. U hoort de termen privé investeerder, private equity en crowdfunding ongetwijfeld voorbij komen. Een combinatie hiervan wordt ook wel stapelfinancieren genoemd.

Wij willen u graag in één avond bijpraten over de wijzigingen in financieringsland. Deze Aan Tafel bijeenkomst wordt gepresenteerd door Stephan Keizers en Edwin Adams.

Stephan Keizers is eigenaar van Keijzerstaete Finance en leasing. Keijzerstaete bemiddelt en adviseert in financieringen. Stephan is voorheen werkzaam geweest bij een bank in de functies van senior accountmanager en manager bedrijven.

Edwin Adams heeft ook een ruime ervaring opgedaan door werkzaam te zijn bij en voor banken. Hij is de oprichter van crowdfunder Geldvoorelkaar.nl. De missie van Geldvoorelkaar.nl is om positief bij te dragen aan de financierbaarheid van (MKB) Nederland.

Vanzelfsprekend is er vóór, tijdens of na de presentatie volop gelegenheid tot het stellen van vragen aan de inleiders.