Wijzigingen NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) 2.0 ten opzichte van 1.0

Wijzigingen NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) 2.0 ten opzichte van 1.0

18 juni 2020

De NOW-regeling is bedoeld als een tegemoetkoming in de loonkosten van het personeel.

Hiermee kan een werkgever het loon van zowel vaste krachten, als krachten met een flexibel dienstverband doorbetalen.

Per 1 juni 2020 is deze regeling verlengd voor 4 maanden tot 1 oktober 2020. Wanneer een werkgever gebruik heeft gemaakt van de NOW 1.0 en hij wenst gebruik te maken van de NOW 2.0, dient de periode waarover aangevraagd wordt, aan te sluiten op de periode waarover NOW 1.0 was aangevraagd. Wanneer geen gebruik is gemaakt van NOW 1.0, kan de werkgever toch gebruik maken van NOW 2.0. De NOW 2.0 kan waarschijnlijk pas aangevraagd worden vanaf 6 juli 2020 en kan tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend.

De verschillen tussen NOW 2.0 en NOW 1.0 zijn:

  • Bij NOW 2.0 is de referentiemaand voor de loonsom maart 2020. Dit was januari 2020.
  • Het opslagpercentage wordt 40%. Dit was 30%.
  • Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen wordt de subsidie met 100% van de loonsommen van de betreffende werknemers verlaagd. Dit was 150%. Bij bedrijven die 20 of meer werknemers ontslaan, zal een korting van 5% van de uiteindelijke subsidie worden opgelegd. Deze korting zal niet worden toegepast bij een akkoord tussen werkgever en vakbond.
  • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren om bij- en omscholing te gaan volgen. Werkgevers leggen hier bij de aanvraag een verklaring over af.
  • Bij de versoepeling van de zogenaamde concernregeling van NOW 1.0, waren al aanvullende voorwaarden van toepassing. Volgens deze aanvullende voorwaarden is het niet toegestaan om over 2020 dividenden en/of bonus- en winstuitkeringen aan directie/bestuur te doen, of om eigen aandelen in te kopen. Deze aanvullende voorwaarden worden nu in beginsel ook van toepassing bij de gehele NOW 2.0-regeling (dus ook als geen gebruik wordt gemaakt van de versoepeling van de concernregeling). Deze voorwaarden gelden echter alleen als voor de subsidie uiteindelijk een accountantsverklaring verplicht is. Kleinere bedrijven worden hiermee ontzien.
  • Het percentage voor het omzetverlies van 20% blijft gelijk. Dit geldt ook voor de vergoeding van de loonsom van maximaal 90% bij een omzetverlies van 100%.
  • Bij een voorschot van € 100.000 of meer is een accountantsverklaring verplicht gesteld. Bij een voorschot van € 20.000 of meer, moet een verklaring van een derde worden overlegd om de omzetdaling te kunnen bevestigen. Dit kan bijvoorbeeld een verklaring zijn van een financieel dienstverlener.