Nogmaals box 3: Besluit aanwijzing massaal bezwaar plus

Nogmaals box 3: Besluit aanwijzing massaal bezwaar plus

9 februari 2023

Staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de start van de zogeheten ‘massaal bezwaar plus’-procedure box 3.  In het besluit aanwijzing massaal bezwaar plus voor de jaren 2017 tot en met 2020 wijst staatssecretaris Van Rij  verzoeken om ambtshalve vermindering van box 3 aanslagen over de kalenderjaren 2017 tot en met 2020 en de bezwaarschriften tegen de afwijzing hiervan als massaal bezwaar plus aan.

Zoals aangegeven in de kamerbrief van 20 september 2022 heeft het kabinet besloten om geen op rechtsherstel gerichte compensatie te bieden aan de niet-bezwaarmakers. Het kabinet kwam tot dit besluit, nadat de Hoge Raad in zijn arrest van 20 mei 2022 oordeelde dat dit op grond van wet- en regelgeving niet hoeft. Dit besluit leidde echter tot vele reacties. Veel belastingplichtigen willen alsnog gaan procederen.

Om dit proces efficiënt te laten verlopen is de procedure “massaal bezwaar plus” aangekondigd. In de aanwijzing “massaal bezwaar plus” worden verzoeken tot ambtshalve vermindering en bezwaarschriften tegen de afwijzing daarvan aangewezen waarvoor de procedure geldt. Het gaat om verzoeken tot ambtshalve vermindering en bezwaren die – kort gezegd – de rechtsvraag omvatten of niet-bezwaarmakers alsnog een beroep kunnen doen op het Kerstarrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Hierbij zijn in de aanwijzing verschillende rechtsvragen opgenomen die niet (expliciet) aan de orde zijn geweest in het arrest van 20 mei 2022.

Er is toegezegd dat alle niet bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020 aanspraak kunnen maken op een definitieve uitspraak van de rechter naar aanleiding van de procedure “massaal bezwaar plus”. Ook als zij geen verzoek hebben ingediend. Niet-bezwaarmakers hoeven hier zelf geen actie voor te ondernemen.

Om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de beantwoording van deze rechtsvragen gaat de inspecteur de belastingrechter vragen om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad. Het kabinet blijft echter wel benadrukken dat de Hoge Raad in zijn arrest van 20 mei jl. duidelijk heeft aangegeven dat voor niet-bezwaarmakers geen recht bestaat op een op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie. Het kabinet verwacht daarom niet dat nieuwe procedures voor niet-bezwaarmakers een grote kans op rechtsherstel opleveren.