Fosfaatrechten en correcte dierregistratie

27 augustus 2020

Bedrijven met melkvee (melk- en kalfkoeien, jongvee voor de melkveehouderij en jongvee voor de vleesveehouderij) moeten ervoor zorgen dat de omvang van de veestapel binnen de beschikbare fosfaatrechten blijft. Uit rechterlijke uitspraken blijkt dat daarbij een correcte dierregistratie van groot belang is. Deze is leidend en achteraf aantonen dat de situatie anders is, is heel lastig.

Belangrijk is dat de dieren tijdig en correct in de juiste diercategorie worden geboekt. Wanneer een kalf of pink niet (meer) bestemd is om uit te groeien tot koe, moet dit goed vastgelegd worden in de dierregistratie (CRV, managementsysteem, mestboekhouding). Leg daarbij ook de onderbouwing voor het overzetten in een andere diercategorie goed vast in de administratie (bijv. deklijsten, samenweidingsverklaringen, resultaten drachtigheidscontroles).