Melden overdracht fosfaat- en productierechten kan tijdelijk niet

13 augustus 2020

De (digitale) formulieren voor de overdracht van fosfaat- en productierechten worden aangepast. Er komt één systeem voor fosfaatrechten, varkensrechten en pluimveerechten. Vanaf 1 november kunnen overdrachten alleen nog digitaal gemeld worden.

Productierechten

De aanpassing van het systeem betekent dat van 11 september tot en met 5 oktober overdrachten van varkens- en pluimveerechten niet digitaal gemeld, ondertekend of ingetrokken kunnen worden. In die periode kunnen wel papieren overdrachtsformulieren verstuurd worden. Een dergelijke melding wordt echter pas na 5 oktober behandeld.

Fosfaatrechten

Voor fosfaatrechten geldt dat van 18 september tot en met 5 oktober geen overdrachten gemeld, ondertekend of ingetrokken kunnen worden.

Niet voltooide meldingen

Wanneer de melding van een overdracht niet is voltooid op 11 resp. 18 september (nog niet door alle partijen ondertekend), komt de melding geheel te vervallen. Een digitale melding zal dus uiterlijk 10 resp. 17 september voltooid moeten worden.