Behoud deel stikstofruimte bij saneringsregeling varkens

2 juli 2020

De provincies hebben de beleidsregels voor het intern en extern salderen van ammoniak op enkele punten aangepast. Een belangrijke aanpassing is dat deelnemers aan de saneringsregeling varkenshouderijen eenmalig maximaal 15% van de ammoniakemissie uit de betrokken dierenverblijven kunnen behouden om op hun locatie te kunnen doorstarten met andere bedrijfsmatige activiteiten. Dit mag volgens de saneringsregeling geen intensieve veehouderij zijn. Hiertoe behoren volgens deze regeling: varkens, pluimvee, konijnen, vleeskalveren, vleesstieren, geiten en nertsen.